MİLLET UYANIYOR

<p><strong>Derin uykulara dalmış millet yavaş yavaş uyanmaya başladı.</strong></p> <p><strong>Millet, artık kazın ayağının &ouml;yle anlatıldığı gibi olmadığını anlamaya başladı.</strong></p> <p><strong>Emekliler, emek&ccedil;iler, &ccedil;alışanlar, &ouml;ğrenciler, k&ouml;yl&uuml;ler, &ccedil;ift&ccedil;iler, memurlar yoksullar, hor g&ouml;r&uuml;lenler, etkisiz oldukları d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lenler, ne dersek yaparlar dedikleriniz rehavetten kurtulmaya başladılar.</strong></p> <p><strong>Uzun zamandır, narkoz almış gibi uyumaya başlayan bir millet.</strong></p> <p><strong>Koşulsuz itaat eden bir millet.</strong></p> <p><strong>&Ouml;nce yoksul bırakılıp sonra kendilerine muhta&ccedil; hale getirilen bir millet.</strong></p> <p><strong>Yoksullukla muhta&ccedil;lığın kıskacında kalan bir millet. </strong></p> <p><strong>Muhta&ccedil;lığın verdiği endişe ve korku ile gelen ufak tefek yardımları bile kaybetmekten korkan ve sınırsızca destek&ccedil;ilerine bağlanmış bir millet.</strong></p> <p><strong>&Ouml;zellikle de g&uuml;venlik konusunda endişelendirilerek kendilerine bağlılığını bozdurtmayanlara uzun zamandır inanan bir millet.</strong></p> <p><strong>Maddiyattan sonra maneviyatıyla terbiye edilmeye &ccedil;alışılan, din ve Allah korkusuyla duygu ve d&uuml;ş&uuml;nceleri bastırılan bir millet.</strong></p> <p><strong>Bir kesimi diğer bir kesime d&uuml;şman gibi g&ouml;r&uuml;lmeye &ccedil;alıştırılan bir millet.</strong></p> <p><strong>Bir kesimi diğer kesime g&ouml;re &ouml;tekileştirilmeye &ccedil;alışılan millet.</strong></p> <p><strong>&Ouml;zellikle de ekonomik koşulların kıskacından bunalmış ve kurtuluşu artık başka yerlerde aramayı başarmış bir millet.</strong></p> <p><strong>Dindarlıkla kindarlık makası arasında sıkıştırılan bir millet.</strong></p> <p><strong>Her ne kadar duygu bağımlılığı olsa da duygularının yaşamını idame ettirmeye yeterli olmadığını fark ederek bundan kurtulmaya &ccedil;alışan bir millet.</strong></p> <p><strong>Artık hor g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; ve bazı kesimlerce aşağılanmış olduğunun farkına vardığını d&uuml;ş&uuml;nen bir millet.</strong></p> <p><strong>Artık bı&ccedil;ağın kemiğine dayanmış olduğunu d&uuml;ş&uuml;nerek bundan kurtulmaya &ccedil;alışan bir millet.</strong></p> <p><strong>Bu yılın mart ayına kadar &ouml;lesiye bağlı olduğu bir yeri bir anda terk etmeye başlayan bir millet.</strong></p> <p><strong>İşte bu millet uzun yıllardır uyutulduğu uykudan uyandı. </strong></p> <p><strong>Hen&uuml;z tamamı değil ama bir kısmı uyandı.</strong></p> <p><strong>İşte bu, millet i&ccedil;in bir milat oldu sanırım ki uyanan bu millet yeni arayışlarla kendine bir yol a&ccedil;maya &ccedil;alıştı.</strong></p> <p><strong>Bakalım bu millet yeni uykulara yatırılabilecek mi?</strong></p> <p><strong>Umarım artık bu uyanış kendileri i&ccedil;in kurtuluş olur, bir daha da derin uykulara dalmazlar.</strong></p> <p><strong>Uyuyan dev uyandı, g&ouml;z&uuml;n aydın ey millet!</strong></p>

BELEDİYELER

EKONOMİ